Programul Europa pentru cetăţeni este un program comunitar derulat de Direcţia Generală Comunicare din cadrul Comisiei Europene, care îşi propune să promoveze cetăţenia europeană activă prin implicarea societăţii civile în construirea unei Europe unite, bazată pe valori istorice şi rememorarea unui trecut comun, pe aprofundarea dialogului intercultural şi pe concepte precum toleranţa, solidaritatea, democraţia, egalitatea de şanse şi înţelegerea reciprocă.

Obiectivul general al Programului este acela de a acorda tuturor cetăţenilor europeni posibilitatea de a se cunoaşte, de a interacţiona şi de a se implica în proiecte comune, în vederea consolidării ideii de apartenenţă la spaţiul comunitar.

Punctul Europa pentru cetăţeni (PEC) este găzduit de Centrul de Cercetare şi Consultanţă în Domeniul Culturii şi are rolul de:

 • a pune la dispoziţia posibililor beneficiari informaţii despre Program si liniile de finanţare;
 • a furniza posibililor beneficiari informaţii exacte privind termenele pentru aplicaţii;
 • a oferi, la cerere, îndrumări pentru întocmirea corectă şi completă a dosarului proiectului, potrivit cerinţelor finanţatorului (Comisia Europeană);
 • a oferi soluţii pentru găsirea de parteneri din alte ţări europene care s-ar putea asocia la realizarea unui proiect.

Ultimele ştiri

2015 – Anul european pentru dezvoltare

15 ianuarie 2015

În data de 9 ianuarie 2015 a avut loc la Riga, în cadrul preşedinţiei Letoniei a Consiliului Uniunii Europene, evenimentul de deschirere oficială a Anului European pentru Dezvoltare 2015, care se va derula sub deviza “Our world, our dignity, our future” (Lumea noastră, demnitatea noastră, viitorul nostru). 2015 reprezintă un an special pentru dezvoltare, pentru că este primul An european dedicat acţiunilor externe ale Uniunii şi rolului pe care îl joacă Europa în lume.

Anul este divizat în luni tematice, de la „Europa în lume” în ianuarie până la „Drepturile omului” în decembrie. Alte evenimente se vor derula în ţări din Uniunea Europeană şi din afara ei, printre care World EXPO 2015 cu tema „Hrănind planeta - energie pentru viaţă”, în mai la Milano, Zilele dezvoltării europene - forum privind dezvoltarea şi cooperarea internaţională, în iunie la Bruxelles. Închiderea oficială este planificată la Luxemburg, în 8 decembrie.

Mai multe informaţii despre Anul european pentru dezvoltare 2015 sunt disponibile pe pagina dedicată https://europa.eu/eyd2015/ro, dar şi pe pagina Direcţiei Generale Cooperare Internaţională şi Dezvoltare https://ec.europa.eu/europeaid/ şi pe pagina Parlamentului European https://europa.eu/eyd2015/ro.

Comunicatul de presă al evenimentului de lansare

 

Întrebări frecvente pe pagina EACEA

15 ianuarie 2015

Pe pagina Agenţiei http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en, secţiunea Programme guide, a fost postată o listă cu întrebări şi răspunsuri utile aplicanţilor la programul Europa pentru cetăţeni (granturi pentru proiecte).

Frequently asked questions/Întrebări frecvente

 

Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni

15 ianuarie 2015

Ajuns la cea de-a opta sa ediție, Premiul Charlemagne este acordat tinerilor care au realizat proiecte care promovează buna înțelegere între popoarele din diferite țări europene.

Competiția "Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni" - ediția din 2015 - a fost lansată în data de 2 decembrie 2014, iar termenul limită de transmitere a proiectelor este 2 februarie 2015.

Concursul este organizat de către Parlamentul European și Fundația pentru Premiul Internațional Charlemagne din Aachen, fiind deschis tinerilor cu vârste cuprinse între 16 și 30 de ani. Proiectele câștigătoare ar trebui să servească drept modele pentru tinerii care trăiesc în Europa și de asemenea, să ofere exemple concrete de europeni care trăiesc împreună ca o comunitate.

În fiecare ţară se va organiza o selecţie a proiectelor depuse la nive naţional, finalistele intrând în faza jurizării europene.

Mai multe informaţii pe http://www.europarl.ro/ro/ue_si_tinerii/charlemagne.html.

Înscrierile se fac pe pagina premiului http://www.charlemagneyouthprize.eu/ro/form.html.

Informaţii despre laureaţii ediţiilor precedente pot fi aflate pe http://www.charlemagneyouthprize.eu/ro/previous_winners.html;jsessionid=0AA6F77308FFEDD2B9BF507CEC62EEBF.

Bilanţ al programului Europa pentru cetăţeni 2007-2013

8 ianuarie 2015

Pe portalul Comisiei Europene dedicat cetăţeniei http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm, la secţiunea Latest publications/ Ultimele publicaţii a fost postat Results 2007-2013: Europe for Citizens, un bilanţ al programului Europa pentru cetăţeni 2007-2013.

Documentul este o analiză calitativă şi cantitativă. În perioada 2007-2013 au fost depuse aproape 20.000 de aplicaţii, dintre care cele mai multe (peste 11.300) la Măsura Întâlniri ale cetăţenilor. Numărul aplicaţiilor a crescut constant din an în an, în 2013 fiind depuse cu 45% mai multe proiecte decât în 2007 (3.428 faţă de 2.341). Germania, Franţa, Ungaria, Italia şi Polonia sunt ţările din care provin majoritatea aplicaţiilor (70% din proiectele depuse în 2007 şi 54% din proiectele depuse în 2013; în 2013 cele mai multe proiecte au avut aplicanţi din Ungaria). Şi numărul aplicaţiilor din România a crescut de la 41 de proiecte depuse în 2007 la 195 de depuse în 2013; în 2013 6,47% din aplicaţii au fost proiecte româneşti, cu o creştere de 5 puncte faţă de anul 2007. De asemenea, a crescut semnificativ numărul aplicaţiilor provenind din ţările din Balcani (de la 2,65% în 2007 la 12,77% în 2013). A crescut şi numărul de participanţi implicaţi în proiecte, ajungându-se la o medie de 2.605 participanţi/proiect în 2013 faţă de 592 participanţi/proiect în 2007. Şi punctajul minim pentru selectarea proiectelor a crescut considerabil, de la pragul de 57 în 2007 la 81 de puncte în 2013 (din 100 maxim posibile). În cei 7 ani, rata de succes a aplicaţiilor a fost de 33%; au fost finanţate cca 6.500 de proiecte. Din 2007 până în 2013 s-a triplat finanţarea medie pe proiect, de la o medie de 15.800 de euro în 2007 la 48.900 de euro în anul 2013. În program au fost implicate peste 25.000 de localităţi din toată Europa şi au fost create 350 de reţele. Conform analizei, cele mai multe proiecte finanţate provin din Germania (1.211); din România au fost finanţate 206 proiecte (3,4% din total), din care 181 proiecte de înfrăţire, 8 proiecte de reţele, 7 proiecte la Memorie europeană, 10 proiecte ale societăţii civile.

Results 2007-2013: Europe for Citizens

Aplicații deschise la componentele și măsurile programului

5 ianuarie 2015

Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură a postat pe pagina sa informațiile și documentele necesare pentru depunerea de proiecte la următorul termen limită din 2 martie 2015. La acest termen se pot depune proiecte la Componenta 1 Memorie istorică europeană și la Componenta 2 Implicare democratică și participare civică, măsura 2.1 Înfrățirea orașelor, măsura 2.2 Rețele de orașe și măsura 2.3 Proiecte ale societății civile.

Pentru proiectele de Înfrățire a orașelor depuse la acest termen limită perioada de eligibilitate a proiectelor a fost extinsă: activitățile pot fi planificate să înceapă în intervalul 1 mai 2015 - 31 martie 2016.

3 țări nonUE participante la programul Europa pentru cetățeni 2014-2020

5 ianuarie 2015

Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură a anunțat pe pagina sa http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/news/europe-for-citizens-programme-participating-countries_en că Muntenegru, Republica Serbia și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, țări nemembre UE, au semnat memorandumuri de înțelegere privind participarea lor la programul Europa pentru cetățeni 2014-2020. Organizații ale societății civile din toate domeniile, autorități locale, instituții de cultură și educație, memoriale și alți posibili aplicanți din aceste state pot participa pe deplin la toate componentele programului Europa pentru cetățeni.

Prioritățile programului pentru 2015

15 decembrie 2015

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură a publicat pe pagina sa http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en prioritățile anuale ale programului Europa pentru cetățeni pentru anul 2015.

Versiunea finală a programului de lucru pentru punerea în aplicare a programului Europa pentru cetățeni în 2015 a fost publicată pe pagina Comisiei Europene http://ec.europa.eu/citizenship/news-events/news/09122014_wp2015_en.htm.

Rezultatele selecţiei pentru Componenta 2 Măsura 2.1 Înfrățirea orașelor - faza 2 din 2014

14 noiembrie 2014

Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură a publicat pe pagina sa lista de proiecte selectate pentru Componenta 2 Măsura 2.1 Înfrățirea orașelor – faza 2 (depuse pentru termenul limită din 1 septembrie 2014).

Au fost selectate spre finanțare 60 de proiecte, dintre care 6 din România: Comuna Căpîlnița (HR), Asociația Sportivă, Culturală și Turistică - ASCT Turia 1307 Bálványos (comuna Turia, CV), Orașul Ciacova (TM), Comuna Cernat (CV), Comuna Români (NT) și Comuna Ormeniș (BV).

Suma totală a granturilor UE pentru aceste proiecte este de 101.500 de euro.

Este de remarcat faptul că proiectul depus de Comuna Căpîlnița este primul pe lista proiectelor selectate, având punctajul cel mai mare.

Componenta 2 Măsura 2.1 faza 2 2014

Rezultatele selecţiei pentru Componenta 2 Măsura 2.2 Reţele de oraşe – faza 2 din 2014

14 noiembrie 2014

Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură a publicat pe pagina sa lista de proiecte selectate pentru Componenta 2 Măsura 2.2 Reţele de oraşe – faza 2 (depuse pentru termenul limită din 1 septembrie 2014).

Au fost selectate spre finanțare 12 de proiecte din cele 140 depuse. Din România au fost depuse 3 proiecte, dar niciunul nu a fost selectat; 17 organizații din România sunt partenere în 7 proiecte europene selectate la această rundă.

Componenta 2 Măsura 2.2 faza 2 2014

Muntenegru și Serbia sunt acum țări participante la programul Europa pentru cetățeni 2014-2020

04.11.2014

Comisia Europeană, prin Direcția Generală Comunicare, a semnat, în 27 octombrie 2014, la Bruxelles, documentele Memorandumurilor de înțelegere cu Muntenegru și cu Republica Serbia privind participarea acestor țări la programul Europa pentru cetățeni, în perioada 2014-2020.

Organizații ale societății civile din toate domeniile, autorități locale, instituții de cultură și educație, memoriale și alți posibili aplicanți din Muntenegru și din Serbia pot participa pe deplin la toate componentele programului Europa pentru cetățeni. Participarea la program le va oferi oportunitatea de a crea parteneriate cu alte organizații din țările membre UE și de a se angaja în diferite proiecte europene.

Informații pe http://ec.europa.eu/citizenship/news-events/news/29102014_en.htm.

Ghidul programului Europa pentru cetățeni 2014-2020 – varianta în limba română a fost revizuită

17 septembrie 2014

Varianta revizuită a fost postată tot pe pagina Agenției Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură, programul Europe for Citizens, la secțiunea Programme guide http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en.

Această versiune revizuită este acum pe prima pagină a site-ului http://www.europapentrucetateni.eu.

1 august 2014

Rezultatele selecţiei pentru Componenta 2 Măsura 2.1 Înfrățirea orașelor - faza 1 din 2014

Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură a publicat pe pagina sa http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/selection-results_en lista de proiecte selectate pentru Componenta 2 Măsura 2. Înfrățirea orașelor – faza 1 (depuse pentru termenul limită din 4 iunie 2014).

Au fost selectate spre finanțare 188 de proiecte, dintre care 22 din România: Municipiul Turda (CJ), Municipiul Sfântu Gheorghe (CV), Municipiul Gheorgheni (HR), Orașul Mioveni (AG), Orașul Băile Tușnad (HR), Orașul Vlăhița (HR), Orașul Cristuru Secuiesc (HR), Orașul Miercurea Nirajului (MS), Orașul Sângeorgiu de Pădure (MS), Comuna Cernat (CV), Comuna Căpâlnița (HR), Comuna Racu (HR), Comuna Coltău (MM), Comuna Bălăușeri (MS), Comuna Corunca (MS), Comuna Chibed (MS), Comuna Eremitu (MS), Comuna Ernei (MS), Comuna Fântânele (MS), Comuna Vărgata (MS), Asociația de Tineri din Ardeal - Cristuru Secuiesc (HR), Asociația de Dezvoltare Sântioana de Mureș - Pănet (MS). Suma totală a granturilor UE pentru aceste proiecte este de 375.000 de euro.

Componenta 2 Măsura 2.1 faza 1 2014

Rezultatele selecţiei pentru Componenta 2 Măsura 2.2 Reţele de oraşe – faza 1 din 2014

30 iulie 2014

Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură a publicat pe pagina sa http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/selection-results_en lista de proiecte selectate pentru Componenta 2 Măsura 2.2 Reţele de oraşe – faza 1 (depuse pentru termenul limită din 4 iunie 2014).

Au fost selectate spre finanțare 21 de proiecte, dintre care două din România: Primăria orașului Băicoi (PH) – grant UE de 150.000 de euro și Primăria orașului Siret (SV) – grant UE de 107.500 de euro.

Componenta 2 Măsura 2.2 faza 1 2014

Rezultatele selecţiei pentru Componenta 1 Memorie istorică europeană – 2014

30 iulie 2014

Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură a publicat pe pagina sa http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/selection-results_en lista de proiecte selectate pentru Componenta 1 Memorie istorică europeană (depuse pentru termenul limită din 4 iunie 2014).

Au fost selectate spre finanțare 33 de proiecte, iar încă 2 sunt pe lista de rezervă. Niciun proiect depus din România nu a fost selectat.

Componenta 1 Memorie istorică europeană 2014

Rezultatele selecției pentru granturi operaționale

12 iunie 2014

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură a publicat pe pagina sa de la secțiunea Rezultate, http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/selection-results/comm-c201-2013-selection-results-structural-support-for-european-public-policy-research_en, rezultatele selecției de proiecte pentru cererea de propuneri COMM-C2/01/2013 Sprijin structural pentru organizațiile de cercetare în domeniul politicii publice europene (grupuri de reflecție) și pentru organizațiile societății civile la nivel european (cu termen limită în 20 decembrie 2013).

Rezultate granturi operaționale 2014

Sesiune de informare la Sibiu – 11 iunie 2014

6 iunie 2014

ADR Centru – Centrul de Informare Europe Direct organizează în data de 11 iunie 2014, la Primăria Municipiului Sibiu, conferința Oportunități de finanțare în domeniul culturii: programele Europa creativă – Cultura și Europa pentru cetățeni. Evenimentul, susținut de experți de la Biroul Europa creativă și Punctul Europa pentru cetățeni (din cadrul Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală), va oferi potențialilor aplicanți din regiunea Centru ocazia să afle detalii despre caracteristicile celor două programe europene și posibilitățile lor de finanțare.

Noul program Europa pentru cetățeni 2014-2020

14 mai 2014

În cadrul obiectivului global de a aduce Uniunea Europeană mai aproape de cetățeni, obiectivele generale ale programului sunt următoarele:

 • să ajute cetățenii să înțeleagă mai bine Uniunea, istoria și diversitatea ei;
 • să promoveze cetățenia europeană și să îmbunătățească, la nivelul Uniunii, condițiile de participare civică și democratică.

Obiectivele specifice urmărite la nivel transnațional sau dintr-o perspectivă europeană sunt:

 • sensibilizarea publicului cu privire la memoria istorică, la istoria și la valorile comune, precum și la scopul Uniunii, și anume, promovarea păcii, a valorilor sale și a bunăstării cetățenilor săi prin încurajarea dezbaterii, a reflecției și a creării de rețele;
 • încurajarea participării democratice și civice a cetățenilor la nivelul UE printr-o înțelegere mai bună a procesului de elaborare a politicilor Uniunii și prin promovarea oportunităților de angajament societal și intercultural și de voluntariat la nivelul Uniunii.

Caracteristicile generale ale programului Europa pentru cetățeni 2014-2020 sunt:

  • Accesul nediscriminatoriu
  • Caracterul transnațional și dimensiunea locală
  • Dialogul intercultural
  • Voluntariatul ca expresie a cetățeniei europene active

Citește toată știrea

Ghidul programului Europa pentru cetățeni 2014-2020 a fost publicat

7 mai 2014

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură a publicat pe pagina sa https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en Ghidul programului Europa pentru cetățeni 2014-2020, la secțiunea Programme guide, precum și Prioritățile anuale pentru 2014.

În Ghid se precizează că termenele limită în 2014 pentru depunere de proiecte sunt 4 iunie pentru Componenta 1: Memorie istorică europeană și Componenta 2: Implicare democratică și participare civică - măsurile Înfrățirea orașelor și Rețele de orașe și 1 septembrie pentru Componenta 2: Implicare democratică și participare civică - măsurile Înfrățirea orașelor, Rețele de orașe și Proiecte ale societății civile.

Pe pagina https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/ sunt disponibile eForm – formularele electronice de aplicație pentru depunerea de proiecte pentru Înfrățirea orașelor, Rețele de orașe și Memorie istorică europeană. Organizația aplicantă poate genera formularul de aplicație numai pe baza numerelor PIC (al său și ale organizațiilor partenere) – informații detaliate sunt disponibile în știrea Crearea eForm – formularul electronic de aplicație.

Ghidul programului Epc 2014-2020_RO

Regulamentul 390/2014 de instituire a programului Europa pentru cetățeni a fost publicat

18 aprilie 2014

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L115 din 17.04.2014 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 390/2014 al Consiliului din 14 aprilie 2014 de instituire a programului „Europa pentru cetățeni” pentru perioada 2014-2020. Regulamentul a intrat în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se aplică de la 1 ianuarie 2014.

Regulamentul (UE) nr. 390/2014 al Consiliului din 14 aprilie 2014 de instituire a programului „Europa pentru cetățeni” pentru perioada 2014-2020

IMPORTANT: Adoptarea programului Europa pentru cetățeni 2014-2020

15 aprilie 2014

În data de 15 aprilie 2014 Consiliul Uniunii Europene a adoptat în unanimitate Regulamentul de instituire a programului Europa pentru cetățeni pentru perioada 2014-2020.

Acest program al Uniunii Europene oferă sprijin financiar în două domenii tematice:

1. Memoria europeană: Componenta programului se concentrează pe Europa văzută ca un proiect de pace. Programul va sprijini inițiative care incită la reflecție asupra cauzelor regimurilor totalitare ce au afectat istoria modernă a Europei, care își îndreaptă atenția spre alte momente definitorii și puncte de referință și care iau în considerație perspective istorice diferite.

2. Implicare democratică și participare civică: Componenta programului vizează consolidarea înțelegerii de către publicul larg a modului în care sunt construite politicile actuale ale UE și încurajează, de asemenea, implicarea strânsă a societății civile în procesul decizional european.

Etapele următoare adoptării Regulamentului sunt:

 • până la sfârșitul lunii aprilie - publicarea în Jurnalul Oficial a regulamentului privind înființarea programului și intrarea în vigoare a programului în aceeași zi
 • la începutul lunii mai - stabilirea Comitetului Programului, adoptarea unor norme de procedură și a programului de lucru anual pentru 2014 (care va include prioritățile anuale pentru 2014)
 • la începutul lunii mai - publicarea Ghidului programului (care va cuprinde informații despre oportunitățile de finanțare, procedurile de aplicație și un calendar al termenelor limită). Primul termen pentru depunere de proiecte de înfrățire între orașe, rețele de orașe înfrățite și proiecte de comemorare este stabilit provizoriu pentru 4 iunie 2014; al doilea termen pentru depunere de proiecte de înfrățire între orașe, rețele de orașe înfrățite și proiecte ale societății civile este stabilit provizoriu pentru 1 septembrie 2014.
 • în iunie - selectarea beneficiarilor de subvenții de funcționare (granturi operaționale) oferite prin programul de finanțare și semnarea deciziilor de atribuire

Detalii sunt disponibile pe pagina Direcției Generale Comunicare și pe pagina Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură .

Termenul limită de la 1 martie a fost amânat

24 februarie 2014

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură a anunțat pe pagina sa http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/news/deadline-1st-march-postponed_en  că termenul limită planificat pentru 1 martie este amânat până la o dată care va fi comunicată ulterior, stabilită în funcție de adoptarea noului program Europa pentru cetățeni 2014-2020.

Crearea eForm – formularul electronic de aplicație

6 februarie 2014

Pe pagina dedicată creării eForm https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/ sunt furnizate următoarele informații:

Citește toată știrea

Înscrierea în Portalul Participanților

6 februarie 2014

Pe prima pagină din Portalul participanților sunt furnizate următoarele informații:

Înregistrați o organizație

Pentru a participa la proiecte și propuneri, trebuie să vă înregistrați organizația.

După înregistrare, un identificator unic este atribuit organizației dumneavoastră.

Aceasta este un număr de 9 cifre - PIC (codul de identificare a participantului), număr care va fi folosit ca referință de către Comisie în orice interacțiuni viitoare. Pentru fiecare organizație este necesară o singură înregistrare în sistem.

Citește toată știrea

Noua procedură de depunere a aplicațiilor

6 februarie 2014

Pe noua pagină a Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură secțiunea Citizenship sunt prezentate oportunitățile și condițiile de finanțare oferite de viitorul program Europa pentru cetățeni, dacă acesta va fi adoptat în forma propusă (vezi ultima versiune a propunerii pe pagina DG COMM). Având în vedere stadiul prodedurilor de îndeplinit între statele membri și Comisia Europeană, adoptarea noului program Europa pentru cetățeni 2013-2020 este așteptată în perioada imediat următoare.

Citește toată știrea

Programul de lucru anual 2014 pentru programul Europa pentru cetățeni

15 ianuarie 2014

Pe pagina Direcției Generale Comunicare secțiunea Cetățenie este disponibil Programul de lucru anual 2014 pentru programul Europa pentru cetățeni propus spre implementare. Acest program de lucru va intra în vigoare numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

 • adoptarea Regulamentului Consiliului de instituire a programului „Europa pentru cetățeni” pentru perioada 2014-2020;
 • adoptarea bugetului Uniunii pentru 2014;
 • opinia favorabilă sau lipsa de obiecții în Comitetul de management al programului.

Programul de lucru 2014 varianta în limba engleză

Programul de lucru 2014 varianta în limba franceză

 

Vezi toate ştirile